505 439 836

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Liturgia w codzienności

Brewiarz online

Liturgia w codzienności

Liturgia Godzin to codzienna modlitwa Ludu Bożego. To modlitwa nie tylko osób duchownych – w szczególny sposób przez sakrament święceń wezwanych do jej codziennego praktykowania. Jest to modlitwa każdego z nas. Bo wszyscy jesteśmy Ludem Bożym, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi.

Liturgia w codzienności

brewiarz online w formie audio

„Chrystus nam przykazał: «Zawsze trzeba się modlić i nie ustawać» (Łk 18, 1). Kościół stosuje się wiernie do tego nakazu, nie ustaje w modlitwie i wzywa nas do niej tymi słowami: «Przez Niego (Jezusa) składajmy Bogu ustawicznie ofiarę czci» (Hbr 13, 15). Przykazanie to spełniamy nie tylko sprawując Eucharystię, ale także w inny sposób, a zwłaszcza przez Liturgię Godzin. Wyróżnia się ona spośród czynności liturgicznych szczególnie tym, że uświęca wszystkie pory dnia i nocy, jak o tym świadczy starożytna tradycja chrześcijańska.” Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin

Idea

Projekt Liturgia w codzienności to brewiarz online w formie audio. Nagrany w codzienności, bez ubarwień, bez profesjonalnego studia nagraniowego. Nagrania powstały w małym mieszkaniu na jednym z tyskich osiedli. W małym domowym Kościele.

 

Projekt ma pomóc w propagowaniu Liturgii Godzin. Jest przeznaczony zwłaszcza dla osób, którzy nie mogą modlić się w tradycyjny sposób. Zwłaszcza do osób zabieganych, którzy mogą włączyć się w modlitwę np. podczas jazdy samochodem. Myślimy tu także o osobach, które mają problemy ze wzrokiem – osobach z niepełnosprawnościami wzroku, osobach starszych oraz wszystkich tych, którzy czują, że ta forma bardziej zbliża ich do Boga, pomaga im w skupieniu.

brewiarz online

Projekt będzie nieustannie rozwijany. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie opracowywania Psałterza w układzie czterotygodniowym. Docelowo zamierzamy uruchomić pełną wersję brewiarza w formie audio.

Jeśli podoba Ci się nasz projekt i pragniesz, aby był jak najszybciej ukończony, to prosimy Cię o wsparcie modlitewne, a jeśli masz taką możliwość to także finansowe.

Jeśli masz jakieś uwagi, spostrzeżenia to napisz do nas na: biuro@uslyszecslowo.pl. Będziemy wdzięczni za każdą nadesłaną wiadomość.

zapraszamy

Włącz się w modlitwę Kościoła