505 439 836

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

USŁYSZEĆ SŁOWO Boże w językach oryginalnych – językach Biblii

(…) albowiem nie mają tej samej siły wyrazu słowa czytane w języku hebrajskim, co przełożone na inny język (…)

Syr, Prolog 21 - 22:

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus:

„Gdybym była kapłanem, dogłębnie uczyłabym się języków hebrajskiego i greckiego, by móc poznawać myśl Boga w takiej postaci, w jakiej On sam zechciał nam ją objawić w ludzkim języku”

Hebrajsko-polski i aramejsko-polski indeks Stronga

W 1890 r. dr James Strong, badacz Biblii, stworzył uszeregowany alfabetycznie zbiór słów hebrajskich, aramejskich i greckich wraz z ich wyjaśnieniami, definicjami i lokalizacjami w Piśmie Świętym. Każdemu z tych słów został przypisany numer (tzw. indeks Stronga), pozwalający na wyszukanie słowa występującego w Starym Testamencie nawet bez znajomości alfabetu hebrajskiego czy greckiego. Na polskim rynku, nakładem Oficyny Wydawniczej „VOCATIO” Warszawa, jako Prymasowska Seria Biblijna, ukazały się:

1) Hebrajsko-polski i aramejsko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów hebrajskich i aramejskich oraz kodami Baumgartnera, James Strong, LL.D., S.T.D.,

2) Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Piotr Briks,

3) Dwutomowy Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Ludwik Koehler, Walter Baumgartner, Johann Jakob Stamm,

4) Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacjami słów greckich i kodami Popowskiego, James Strong, LL.D., S.T.D.,

5) Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, ks. Remigiusz Popowski

Powyższe pozycje stanowią najbardziej fundamentalne pomoce niezbędne dla rzetelnych studiów biblijnych i z pewnością powinny się znaleźć zarówno w biblioteczce biblisty, jak i każdego miłośnika Biblii zdecydowanego na jej samodzielną lekturę.

Niniejszy indeks słów hebrajskich i aramejskich wg numeracji Stronga, został sporządzony między innymi w oparciu o powyższe pozycje i będzie na bieżąco uzupełniany. Zawiera również kody z Wielkiego słownika hebrajsko-polskiego i aramejsko-polskiego Starego Testamentu (BH dla haseł hebrajskich i BA dla haseł aramejskich). Stanowi on punkt wyjścia do realizacji znacznie większego projektu – jeżeli Opatrzność Boża pozwoli, powstanie również indeks słów greckich wg numeracji Stronga.

Docelowo, oba indeksy zostaną wzbogacone o pełną lokalizację słów oraz będą dynamicznie powiązane z tekstem biblijnym – całość projektu zakłada udostępnienie pełnego tekstu z propozycją interlinearnego tłumaczenia wraz z oznaczeniem formy gramatycznej czasowników wszystkich ksiąg Starego i Nowego Testamentu (wraz z księgami deuterokanonicznymi), gdzie każde słowo będzie podpisane indeksem Stronga. Kolejne elementy projektu będą sukcesywnie pojawiały się na naszej stronie. Ufamy, że realizowane przedsięwzięcie przyczyni się do odkrycia złożoności i piękna spisanego przed wiekami Bożego Słowa, a nade wszystko do budowania autentycznej relacji ze Stwórcą, objawiającym się na kartach Biblii.

Hebrajsko-polski i aramejsko-polski indeks Stronga

poznaj znaczenie Słowa